Sự kiện [Trồng Cây]

I. NPC liên quan

Nhận bình nước tưới cây và châm nước tại NPC

II. Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Thông tin vật phẩm


Hạt giống cây trồng

Thu thập:
 • Bán tại cửa hàng tiền xu giá 2 xu
 • Các hoạt động ingame

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải trồng tại Ba Lăng Huyện
 • Mỗi ngày chỉ sử dụng được 10 hạt


Bình nước tưới cây

Thu thập:

 • Nhận tại NPC event
 • Cần châm nước tại NPC event mới có thể tưới cây

Cách sử dụng:

 • Nhấp vào cây trồng để tưới cây

Trái cây thu hoạch

Thu thập:

 • Khi cây trưởng thành sẽ hái được (1,2 hoặc 3 trái)

Cách sử dụng:

 • Nhấp chuột phải để dùng

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

50 tỷ kinh nghiệm
20 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
2000 Điểm Chân Khí
50 Chiến Thần
500 Linh Khí

 

II. Cách tham gia

1.Nhận bình nước từ NPC event - Và châm đầy nước.

2.Tiến hành trồng cây tại Ba Lăng Huyện và chăm sóc

 • Khi trồng mỗi 60 giây cần tưới nước.
 • Không tưới nước quá lâu cây sẽ biến mất.
 • Trong quá trình chăm sóc mỗi 5 giây nhận được 100tr kinh nghiệm

3. Thu hoach quả chín

 • Sau khi tưới nước 5 lần cây sẽ ra hoa kết quả và có thể tiến hành thu hoạch
 • Nếu không thu hoạch sau 20 phút cây sẽ biến mất.

 

Lưu Ý:

 • Mỗi ngày chỉ trồng được 10 cây.
 • Khi trồng cần chú ý tưới nước đúng lúc nếu không cây sẽ khô héo và chết.
 • Cần lưu ý châm nước đầy bình trước khi trồng cây.