Sự kiện [Chúc phúc hàng ngày]

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua rương trang bị tại NPC Cây Chúc Phúc - Ba Lăng Huyện

 

II.Điều kiện tham gia

  • Đã gia nhập môn phái
  • Mỗi 30 phút tham gia game sẽ được chúc phúc 1 lần và nhận thưởng
  • Mỗi ngày tối đa 5 lần

III.Phần thưởng

 

Ngẫu nhiên nhận được
10 tỷ Kinh nghiệm
1000 Ấn Ký Tín Vật
1000 Thần Khí Bảo Châu
1000 Mảnh Già Lam Kinh
1000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn

Lưu Ý: 

  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi chúc phúc