Nhiệm Vụ Thương Hội

Nhiệm vụ Thương Hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ này vì điều kiện khá dễ dàng
 
I.Phần Thưởng Nhiệm Vụ.
  • Phần thưởng khi hoàn thành 40 nhiệm vụ

 

SL Vật Phẩm
1000 Rương Trấn Hồn Thạch
10 Lệnh Bài trùng sinh
200 Mảnh Ghép Vũ Khí
200 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
20 Rương Đặc Biệt
1000 Kinh nghiệm đơn

 

 
 
II.Cách thức tham gia
Khi hội đủ điều kiện, đồng đạo có thể tìm đến Chủ Thương Hội để nhận nhiệm vụ Thương Hội. Một nhiệm vụ Thương Hội bao gồm 40 bước.
Sau khi hoàn thành xong 40 bước mới được xem là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thương Hội.
 
Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại chính:
  • Đưa thư : Đưa thư của thương hội đến vị trí Người Liên Lạc Thương Hội, do chủ Thương Hội chỉ định.
  • Thu thập : Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu.
  • Sưu tầm : Sưu tầm các lệnh bài do chủ Thương Hội yêu cầu.
Nhiệm vụ Thương Hội tuy không khó để thực hiện nhưng đòi hỏi quý đồng đạo phải có sự kiên trì vì có nhiều nhiệm vụ thu thập. Để nhận nhiệm vụ, đồng đạo có thể gặp Chủ Thương Hội ở các thành thị lớn.
Nhiệm vụ thu thập
 
Nhiệm vụ sưu tầm
Nhiệm vụ này yêu cầu thu thập các lệnh bài trong các tính năng của Kiếm Thế như: Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Danh Bổ Lệnh, Lệnh bài nghĩa quân...
Sau khi nhận nhiệm vụ, tham gia tính năng tương ứng với nhiệm vụ được giao, đánh quái hoặc vượt ải có thể nhận được lệnh bài thương hội mà NPC Thương Hội yêu cầu.
 
 
 
Nhiệm vụ đưa thư
 
Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội
 
Đổi Bạc khoá hàng tuần

Lưu ý:

  • Nhiệm vụ thương hội reset lại lúc 23h00 Chủ Nhật Hàng Tuần
  • Các trường hợp không làm theo hướng dẫn BQT sẽ không chịu trách nhiệm, xin cảm ơn !