Hệ Thống BOSS

Hệ thống boss Kiếm Thế 1 vô cùng phong phú quý nhân sĩ có thể xem lịch trình boss dưới đây để sở hữu cho mình nhiều phần thưởng khi tiêu diệt boss

 

I.Giới thiệu hệ thống boss.

  • Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được 10 Tiền Xu hoặc 1 Lệnh Bài Trùng Sinh.
Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 5x-7x-9x

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

20 Tỷ Kinh Nghiệm + 20v đồng thường

Chân nguyên tu luyện đơn
Lệnh Bài Chiến Công
Kinh nghiệm đơn
Tinh thạch cấp 2 và cấp 3
Rương Bí Tịch 180
Chiến thần
Túi linh hồn thú cưng

Boss 120 Tầng Lăng

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại các map Tầng Lăng 1 - 5


Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được

20 Tỷ Kinh Nghiệm + 20v đồng thường

Chân nguyên tu luyện đơn
Lệnh Bài Chiến Công
Kinh nghiệm đơn
Tinh thạch cấp 2 và cấp 3
Rương Bí Tịch 180 tự chọn
Túi linh hồn thú cưng

Tần Thủy Hoàng

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại Tần Lăng 5

Người tiêu diệt boss sẽ nhận được:

200 tỷ Kinh nghiệm +

10 Tiền Xu hoặc 1 Lệnh Bài Trùng Sinh hoặc
Rương thần sa 4 dòng hoặc Trang bị đồng hành 4-5

Kim nguyên bảo
Lệnh Bài Chiến Công
Kinh nghiệm đơn
Tinh thạch cấp 2
Rương Bí tịch 180
Rương trang bị ngựa
Túi Dị Dung Thạch
Túi Thần Sa Vô Hạ

Tam Đại Kỳ Lân

Time_1=08h30
Time_2=16h30
Time_3=00h30

Xuất hiện tại Tàn Tích Cung A Phòng

Người tiêu diệt boss sẽ nhận được:

200 tỷ Kinh nghiệm +

10 Tiền Xu hoặc 1 Lệnh Bài Trùng Sinh hoặc
Rương thần sa 4 dòng hoặc Trang bị đồng hành 4-5

Túi Dị Dung Thạch
Kim nguyên bảo
Mảnh Ghép Vũ Khí
Túi Chân Khí
Rương Bí Tịch 180
Linh Tê Ngọc
Rương trang bị ngựa
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa

Lục Chỉ Cầm Ma

Time_1=18h30

Xuất hiện ngẫu nhiên tại các map 115

Người tiêu diệt boss sẽ nhận được:

200 tỷ Kinh nghiệm +

10 Tiền Xu hoặc 1 Lệnh Bài Trùng Sinh hoặc
Rương thần sa 4 dòng hoặc Trang bị đồng hành 4-5

Tinh thạch cấp 3
Kim nguyên bảo
Lệnh Bài Chiến Công
Kinh nghiệm đơn
[Đại] Chân Khí
Ruong bí tịch 180
Linh tê ngọc
Bản đồ vạn hoa cốc

Đại Ác Ma

Time_1=08h00
Time_2=16h00
Time_3=22h15

Xuất hiện tại Đào Hoa Nguyên

Người tiêu diệt boss sẽ nhận được:

200 tỷ Kinh nghiệm +

10 Tiền Xu hoặc 1 Lệnh Bài Trùng Sinh hoặc
Rương thần sa 4 dòng hoặc Trang bị đồng hành 4-5

Túi Chân Khí
Túi Chứa Linh Khí
Túi Bạc thường
Tinh thạch [Cấp 4]

Tứ Đại Ác Nhân

Time_1=10h00
Time_2=20h00

Xuất hiện tại Cổ Lãng Dữ

Người tiêu diệt boss sẽ nhận được:

200 tỷ Kinh nghiệm +

10 Tiền Xu hoặc 1 Lệnh Bài Trùng Sinh hoặc
Rương thần sa 4 dòng hoặc Trang bị đồng hành 4-5

Túi mảnh già lam kinh
Túi Thần Sa - Vô Hạ
Dị dung thạch
Rương bí tịch 180
Rương Trang Bị Ngựa

Thành Các Tư Hãn

Time_1=14h00
Time_2=22h00

Xuất hiện tại Lương Sơn Bạc

Người tiêu diệt boss sẽ nhận được:

200 tỷ Kinh nghiệm +

10 Tiền Xu hoặc 1 Lệnh Bài Trùng Sinh hoặc
Rương thần sa 4 dòng hoặc Trang bị đồng hành 4-5

Túi Mảnh Ghép Ấn
Túi Bạc Thường
Túi Mảnh già lam kinh
Tây Phong Tửu

Time_1=12h30

Time_2=17h30

Time_3=21h30

Xuất hiện tại Thần Nữ Phong

200 tỷ Kinh nghiệm + Trấn hồn thạch

- Đá nâng cấp vũ khí trấn phái Thập Nhị phái
- Mỗi con nhận được tối đa 30 Trấn hồn thạch
- Người giết boss nhận được 30 Trấn hồn thạch

Hỏa Lang Vương Tử Và Độc Xà Giáo Chủ

Time=18h15

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

10 Tiền Xu hoặc
100v đồng thường hoặc
Rương Trang Bị Đồng Hành hoặc
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Xuất hiện tại Đào Hoa Nguyên

223/225

Linh Tê Ngọc

Kinh nghiệm đơn

Rương Trấn Hồn Thạch

Kim Nguyên Bảo (đại)

Tỉ lệ nhận được :

Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] 

Rương Thần Sa (1-4 Dòng)

 

Lưu Ý: 

  • Khi boss xuất hiện kênh thông báo sẽ báo tọa độ chính xác. quý nhân sĩ xin lưu ý đều này