Già Lam Kinh

Điển tịch võ công Già Lam Kinh quy tụ tinh hoa của các môn phái võ lâm Trung Nguyên, giúp người sử dụng chiến ý trùng thiên khiến kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ, không chiến mà thắng. Tương truyền, nếu người nào luyện thành bí kíp này sẽ có thể tung hoành thiên hạ, ngạo thị quần hùng.

 

 
 

 

Danh Hiệu Cấp 20

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Ba Lăng Huyện

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần già lam kinh cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Già Lam Kinh

Mảnh Già Lam Kinh

Tỷ lệ thành công % Tiền Xu
Cấp 1 100 100  
Cấp 2 1000 90

5

Cấp 3 1000 80

5

Cấp 4 2000 70

5

Cấp 5 2000 60

5

Cấp 6 5000 40

5

Cấp 7 10000 30

5

Cấp 8 15000 15

5

Cấp 9 20000 10

5

Cấp 10 40000 5

5

Cấp 11-15 Cần 1 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100%
Cấp 16 Cần 2 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Cấp 17 Cần 4 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Cấp 18 Cần 6 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Cấp 19 Cần 8 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Cấp 20 Cần 10 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp

 

Hướng dẫn nâng cấp Già Lam Kinh Siêu Cấp 11-20

Bước 1 : Cần 1 Già Lam Kinh  , tháo xuống để vào trong túi đồ

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp và đặt Già Lam Kinh  từ túi đồ vào trong ô để nâng cấp sau đó chọn đồng ý

Lưu Ý: 

  • Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp có thể thăng cấp Già Lam Kinh bất kỳ lên thêm 1 cấp ( nâng nhầm sẽ không được hỗ trợ )
  • Nâng cấp thất bại già lam kinh sẽ bị giảm 1 cấp
  • Nâng cấp bằng bùa bảo toàn nâng cấp thất bại sẽ không bị giảm cấp.
  • Mảnh già lam kinh có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame
  • Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp sử dụng Event nhận được